Kama Kihon

Attacchi
Difese
Prese e cambi
     

 

Kihon dosa

Kama kihon dosa dai ichi
Kama kihon dosa dai ni

Kata

Kama shorei no kata dai ichi
Kama shorei no kata dai ni
Kama shorei no kata dai san
Chatan Chibaru no kama

Kumite

Kama kiso kumite dai ichi
Kama kiso kumite dai ni
Kama bunkai kumite
Kama jissen kumite